Střídavá péče

Střídavá péče

Střídavá péče je improvizační skupina, kterou založil a vede Richard Skolek. Pořádáme představení s charitativním přesahem, na nichž vybíráme dobrovolné vstupné. Polovinou z vybraných peněz vždy podpoříme vybranou organizaci, vybíráme si především sociální projekty – organizace starající se o dlouhodobě nemocné a postižené, nízkoprahová zařízení, domovy seniorů apod. Skupina vznikla v srpnu 2017, od té doby jsme pro vás odehráli více než 60 představení a vybrali přes 40 000 korun.